Р І Ш Е Н Н Я
Від 16 березня 2016 року 
           
Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” статтею 31 Закону України «Про оренду землі» статтями 12, 140 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву громадянки Мартинюк Ольги Іванівни  про припинення договору оренди на земельну ділянку по вулиці Ясна, міська рада
 В И Р І Ш И Л А:
1. Припинити громадянці Тихончук Ользі Іванівні право тимчасового користування земельною ділянкою площею 0,0136 гектара, яка надавалась для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (для обслуговування кіоску «Ремонт взуття»)  в зв’язку з добровільною відмовою та вилучити земельну ділянку до земель запасу міста Здолбунів.
2. Договір оренди  № 398533856226 від 25.01.2016 року, вважати розірваним за згодою сторін з моменту укладення додаткової угоди про розірвання.
3. Спеціалісту землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Українець А.Ю.).
Міський голова                                            І.О.Ольшевський.