Р І Ш Е Н Н Я
Від    16 березня   2016 року
Керуючись пунктом 5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни до рішення Здолбунівської  міської ради 10.06.2015 №1396 «Про внесення змін до рішення Здолбунівської  міської ради від 11.06.2014 року  №1124 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату  управління міської ради», ввівши до  з загальної чисельності апарату посаду  оператора комп’ютерного набору. 
2. Затвердити структуру та загальну чисельність апарату міської ради та виконавчого комітету  згідно додатку.
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на завідуючу відділом з бухгалтерського обліку та контролю Лабік О.І.
Міський голова                                                     І.Ольшевський
Додаток 
до рішення міської ради 
від  16  березня  2016 року
№ 82
Структура та загальна чисельність
апарату  міської ради та виконавчого комітету
Міський голова                                                                             -1
Секретар ради                                                                               -1
Заступник міського голови                                                           -1
Керуюча справами виконкому                                                     -1
Зав.відділом з бух. обліку та контролю                                       -1
Зав.комунальним відділом з благоустрою міста                         -1
Зав.загальним відділом                                                                 -1
Зав.юридичним відділом                                                               -1
Спеціаліст 1 категорії інженер по будівництву                          -1
Спеціаліст 1 категорії міський землевпорядник                         -2
Спеціаліст 1 категорії з питань соціального захисту населення  -1
Спеціаліст 1 категорії з бух. обліку                                               -3
Спеціаліст 1 категорії по роботі з документами                          -1        
Секретар керівника                                                                         -1
Оператор комп’ютерного набору                                                -1
Водій                                                                                                 -1
Прибиральниця службових приміщень                                        -1,25
Сторож                                                                                              -2
Всього:                                                                                         22,25
Секретар ради                  В.Капітула