Р І Ш Е Н Н Я                         
Від 16 березня 2016  року
             
         Керуючись статтею 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування»,  Законами   України №577-VIII від 02.07.2015  «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» та "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", з метою розширення можливостей реалізації права громадян на звернення до Здолбунівської міської ради, передбаченого Конституцією України, із застосуванням новітніх ефективних методів, зокрема, шляхом електронної петиції, міська рада 
ВИРІШИЛА:
      1. Затвердити Порядок подання та розгляду електронної  петиції, адресованої Здолбунівській міській раді згідно з додатком.
      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань депутатської діяльності, етики, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики та охорони громадського порядку (голова Базан Ю.О.). 
Міський голова                                                                             І.Ольшевський 
Додаток 
до рішення  міської ради
16.03.2016   № 81
Порядок
  подання та розгляду електронної петиції, адресованої Здолбунівській міській раді
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Електронна петиція – колективне електронне звернення, до Здолбунівської міської ради, через офіційний веб-сайт міської ради,  для голосування громадян, яке за умови набрання  необхідної кількості голосів, обов’язкове до розгляду  органом місцевого самоврядування;
1.2. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (далі – Петиція).
Розділ 2. Порядок подання електронної петиції
2.1. Організацію розгляду електронних петицій забезпечує виконавчий  апарат міської ради;
2.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції органу місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцевого самоврядування в Україні» та чинного законодавства;
2.3. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити:  прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти, зміст звернення з обґрунтуванням необхідності  його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції або громадським об’єднанням, а також використання лайливих слів, прямих образ на ім’я конкретних осіб, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення після з’ясування зазначених обставин;
2.4. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання,можлива пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг;
2.5. Електронна петиція подається ініціатором на офіційний сайт ради у розділ «Електронні петиції»;
2.6. Для подання електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію на офіційному веб-сайті, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних;
2.7. Електронна петиція впродовж 5 робочих днів з моменту подачі перевіряється  адміністратором сайту на відповідність вимогам пункту 2.3 цього Положення. У разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається вмотивована відмова;
2.8. В разі відповідності петиції зазначеним вимогам, адміністратор передає петицію на розгляд міському голові, який перевіряє її щодо відповідності вимогам пунктів 2.2. та 2.4 впродовж 3 робочих днів та приймає одне з рішень: оприлюднити петицію, відмовити в оприлюдненні петиції, якщо зміст питання не належить до компетенції органу місцевого самоврядування;
2.9. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно;
2.10. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному  веб-сайті є датою початку збору голосів на її підтримку. Інформація про початок  збору голосів  на підтримку  електронної петиції  невідкладно публікується  на офіційному  веб-сайті  міської  ради, а також надсилається  ініціатору електронної петиції  на електронну адресу, вказану  під час реєстрації. Для розгляду електронної петиції необхідно зібрати на її підтримку не менше 100 підписів від загальної кількості мешканців протягом 60 календарних днів з дня оприлюднення петиції. 
2.11 Збір голосів здійснюється на офіційному  веб-сайті міської ради у розділі «Електронні петиції». Для участі  у зборі голосів учасник проходить електронну реєстрацію.
Розділ 3.Порядок розгляду електронної петиції.
3.1 Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті  міської ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції. 
3.2. Міський голова невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції:
3.2.1. Направляє її на розгляд до постійної комісії міської ради, предметом відання якої є порушене автором петиції питання; або
3.2.2. Скликає позачергову сесію міської ради; або
3.2.3. Розглядає її особисто (у разі нескликання позачергової сесії міської ради).
3.3 Постійна комісія не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні. На засідання постійної комісії запрошуються автор електронної петиції, експерти, громадські активісти, журналісти, медіа, відповідні фахівці виконавчого органу міської ради та інші спеціалісти.
3.4 Розгляд електронної петиції має завершитися тим, що по кожному піднятому в електронній петиції питанню, має бути прийняте рішення про підтримку чи не підтримку та аргументацію у разі рішення про не підтримку. Крім того, за результатами розгляду електронної петиції, постійна комісія надає висновок або рекомендацію відповідно до компетенції, або спільно з працівниками апарату   готує проект рішення  міської ради.
3.5 Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті  міської  ради  не пізніше п´ятнадцяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду про що робиться відповідна публікація на веб-сайті  міської ради. Офіційна відповідь, щодо підтримки петиції, як правило, містить інформацію про план подальших дій. 
3.6 Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на сесії міської ради, у такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для скликання та проведення сесії міської  ради.
3.7 Міський голова у разі отримання позитивної рекомендації щодо суті петиції від постійної комісії підтримати, з метою вирішення питань порушених у петиції чи врахування поданих у ній пропозицій, видає доручення, розпорядження у межах своїх повноважень чи виступає суб'єктом подання проекту рішення  міської ради.
3.8 Розгляд  проекту рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, здійснюється  міською радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом роботи Здолбунівської  міської ради. 
3.9  За потреби, проводяться громадські слухання або консультації з громадськістю щодо Петиції, якщо така вимога міститься у відповідній електронній петиції; 
3.10 Інформація про результати розгляду електронної петиції не пізніше 5 робочих днів після закінчення розгляду, оприлюднюється на офіційній веб-сторінці міської ради  і одночасно надсилається ініціатору на вказану під час реєстрації електронну адресу. У відповіді зазначаються заходи, які були вжиті або плануються для вирішення питань, викладених в електронній петиції та терміни вжиття заходів, що плануються або обґрунтована відмова у разі не підтримання органом або посадовою особою такої електронної петиції та додаються копії усіх підготовлених проектів рішень або прийнятих документів (рішень, розпоряджень, наказів, тощо).
3.11 Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на свою підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
Секретар ради                                                                 Капітула В.В.