Р І Ш Е Н Н Я                         
Від 16 березня 2016  року  
                         
         Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями,   міська рада
В И Р І Ш И Л А:
          1. Внести до Регламенту роботи  Здолбунівської міської  ради сьомого скликання (надалі – Регламент), затвердженого рішенням міської  ради №10 від 09.12.2015, такі зміни: 
Пункти 25.8, 25.9  «Стаття 25. Порядок голосування на пленарних засіданнях міської ради» викласти у новій редакції:
Пункт 25.8. 
          Рішення  ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням. 
         Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. 
Пункт 25.9. 
1)Відкрите поіменне голосування – це голосування, при якому здійснюється фіксація результатів голосування кожного депутата ради з кожного проекту рішення. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснити своє право на голосування. Відсутність волевиявлення депутата на сесії міської ради за результатом розгляду проектів рішень є неприйнятним і розцінюється як ухилення від виконання депутатських обов’язків, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».
Підрахунок голосів при відкритому поіменному голосуванні здійснюється за списками присутніх на сесії міської ради депутатів шляхом підняття депутатом вверх посвідчення депутата міської ради та фіксуванням лічильною комісією  результатів голосування депутатів в протоколі підсумків відкритого поіменного голосування з розгляду відповідного питання «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ», «НЕ ВЗЯВ УЧАСТІ (ЗУ «Про запобігання корупції»)», підрахунком та оголошенням результатів голосування (озвучуються прізвище, ім’я, по батькові депутатів меншості результатів голосування).   
За пропозицією головуючого, депутатів міської ради, об’єднані для обговорення питання порядку денного сесії міської ради, можуть бути проголосовані одним голосуванням, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.
Протокол підсумків відкритого поіменного голосування ведеться по кожному питанню окремо та є невід’ємною частиною протоколу засідання сесії міської ради.
Головуючий на засіданні оголошує повні результати голосування по кожному проекту рішення.
Протоколи підсумків поіменного голосування перевіряється та підписується секретаріатом та лічильною комісією». 
         2. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань депутатської діяльності, етики, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики та охорони громадського порядку (голова Базан Ю.О.) та секретаря ради Капітулу В.В.
Міський голова                                                                         Ольшевський І.О.