Р І Ш Е Н Н Я

Від 07 жовтня 2015 року 

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України , розглянувши проект землеустрою, розроблений Приватним підприємством «Рівне Азимут» щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу та звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування будівель торгівлі (приміщення торгового павільйону) по вулиці 8 Березня, 11а громадянці Намчук Олені Миколаївні, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 5622610100:00:010:0389 загальною площею 45 квадратних метрів (0.0045) гектара у власність шляхом викупу громадянці Намчук Олені Миколаївні та звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування будівель торгівлі (приміщення торгового павільйону) по вулиці 8 Березня, 11а за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

2. Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 3933 (три тисячі дев'ятсот тридцять три) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від 31.08.2015 року).

3. Продати земельну ділянку кадастровий номер 5622610100:00:010:0389 площею 45 квадратних метрів (0,0045) гектара за суму 3933 (три тисячі дев'ятсот тридцять три) гривень, громадянці Намчук Олені Миколаївні для обслуговування будівель торгівлі (приміщення торгового павільйону) по вулиці 8 Березня, 11а за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

4. Доручити міському голові укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.

5. Громадянці Намчук Олені Миколаївні виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.

6. Громадянці Намчук Олені Миколаївні сплатити 100 % вартості земельної ділянки до підписання договору купівлі-продажу.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та тимчасово виконуючого обов'язки заступника міського голови Якубчика О.П.

8. Хід виконання перевірити в лютому 2016 року.

Міський голова І.О.Ольшевський