Р І Ш Е Н Н Я

Від 18 березня 2014 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 118, 121, 158 Земельного кодексу України та, взявши до уваги інформацію спеціаліста-землевпорядника Лиса Я.Ю. про затвердження додатку до акту від 24.02.2015 року про перенесення в натуру меж земельної ділянки що передається у власність громадянці Кузьміч Світлані Ростиславівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Паркова, 57, що межує із земельною ділянкою громадянина Чайки Анатолія Івановича, який безпідставно відмовляється погодити межу при виготовленні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ) розробленою фізичною особою-підприємцем Гусаруком Олександром Володимировичем» та, враховуючи те, що у сусіднього землекористувача Чайки Анатолія Івановича вже є державний акт на земельну ділянку згідно якого спільна межа співпадає із складеним планом земельної ділянки власника, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити додаток до акту від 24.02.2015 року про перенесення в натуру меж земельної ділянки що передається у власність громадянці Кузьміч Світлані Ростиславівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Паркова, 57, по суміжності із земельною ділянкою громадянина Чайки Анатолія Івановича.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та тимчасово виконуючого обов’язки заступника міського голови Якубчика О.П.


Міський голова І.О.Ольшевський