Р І Ш Е Н Н Я
від 22 січня 2015 року

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2002р. №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та наказом міністерства освіти і науки України від 21.11.2002р. №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити з 01 січня 2015 року вартість харчування однієї дитини в день в сумі 12 грн.00 коп.
2. З 01 січня 2015 року розмір плати для батьків за одне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу встановити в розмірі 60 відсотків від вартості харчування на день, в сумі 7 грн.20 коп.
3.Від плати за харчування дітей, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах.
4. Від плати за харчування звільняються батьки:
-дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
-дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
-дітей-інвалідів і дітей батьків інвалідів І, ІІ групи;
-дітей батьків учасників бойових дій.
5.Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей, і становить 3 грн. 60 коп. за день відвідування.
6.Плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ. Керівники дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі невнесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством.
7.Рішення міської ради від 17 грудня 2014р. №1259 «Про порядок обчислення плати за утримання дітей в дошкільних закладах міста Здолбунова» з 1 січня 2015 року вважати таким, що втратило чинність.
8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова Броніч А.Й.), а організацію виконання на – керівників дошкільних навчальних закладів міста Здолбунова.

Міський голова І.О. Ольшевський