Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2015 року


Керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, рішенням районної ради від 21 січня 2015 року № ___ “Про районний бюджет на 2015 рік”, рішенням виконавчого комітету від 22 січня 2015 року № __ “Про проект міського бюджету на 2015 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, міська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2015 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 20 489 569 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 19 277 667 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1 211 902 грн., у тому числі бюджету розвитку 100 000 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 20 489 569 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 16 684 871 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 3 804 698 грн.;
- профіцит загального фонду міського бюджету 2 592 796 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 592 796 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 16 684 871 грн. та спеціальному фонду 3 804 698 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 5 100 гривень.
4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 165 100 гривень.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці (код 2110);
- нарахування на оплату праці (код 2120);
- медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220);
- продукти харчування (код 2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);
- інші виплати населенню (код 2730);
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620)
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 6 090 900 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
10. Доручити виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2015 рік. Керівникам бюджетних установ забезпечити споживання бюджетними установами електроенергії, теплової енергії, води та водовідведення, природного газу в межах затверджених лімітів.
11. Надати право виконавчому комітету міської ради в процесі виконання міського бюджету:
- приймати рішення щодо можливості попередньої оплати при здійсненні процедури закупівлі робіт,
- здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.
При внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.
12. Додатки № 1-5 до цього рішення є невід’ємною частиною.
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова А.Й.Броніч).

Міський голова І.О.Ольшевський