Р І Ш Е Н Н Я

вiд 15 жовтня 2014 року

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12 Податкового кодексу України, статтею 293 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», розглянувши звернення суб’єкта господарювання Парчевського І.А., міська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Доповнити перелік ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, залежно від видів діяльності, якими вони займаються пунктом : функціонування атракціонів і тематичних парків
№ з/п Види підприємницької діяльності Код за класифікацією видів економічної діяльності
(ДК009:2010) Місячна ставка єдиного податку (у% до мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року)
І група платників єдиного податку ІІ група платників єдиного податку
52 Функціонування атракціонів і тематичних парків 93.21 - 20
2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній депутатській комісії з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова А.Й.Броніч), а організацію його виконання на завідуючу загальним відділом Євтушок Л.Т.

Міський голова І.О. Ольшевський