Р І Ш Е Н Н Я
Від 06 серпня 2014 року

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12,93,124,125,126, Земельного кодексу України , Законом України «Про оренду землі» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років громадянину Бабію Михайлу Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Коротка, 5 розроблений проектно-виробничим приватним підприємством « Конвест - Проект», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 5622610100:00:012:0125) загальною площею 440 квадратний метр (0.0440) гектара в оренду терміном на 5 (п’ять) років громадянину Бабію Михайлу Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Коротка, 5 в межах міста Здолбунова за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади .
2. Передати земельну ділянку (кадастровий номер 5622610100:00:012:0125) загальною площею 440 квадратний метр (0.0440) гектара в оренду терміном на 5 ( п’ять ) років громадянину Бабію Михайлу Михайловичу, який проживає в місті по вулиці Коротка, 5 квартира 1 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Коротка, 5 в межах міста Здолбунів за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади
3. Орендну плату за використання земельної ділянки встановити в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земель міста.
4. Громадянину Бабію Михайлу Михайловичу в місячний термін укласти договір на оренду земельної ділянки з міською радою та провести його державну реєстрацію.
5. Встановити, що плата за використання орендованої земельної ділянки сплачується з моменту прийняття даного рішення.
6. Громадянину Бабію Михайлу Михайловичу земельну ділянку використовувати суворо за цільовим призначенням .
7. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
8. Хід виконання перевірити в серпні 2015 року.

Міський голова І. О. Ольшевський