Р І Ш Е Н Н Я
Від 11 червня 2014 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 39, 40, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою розроблений Товариством з обмеженою відповідальністю « Земляприватінформ» щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Шепельчук Людмилі Миколаївні цільове призначення якої змінюється для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Старомильська, 23 в межах міста Здолбунів, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(кадастровий номер 5622610100:00:009:0178) Шепельчук Людмилі Миколаївні у власність загальною площею 98 квадратних метрів (0,098 гектара ) цільове призначення якої змінюється для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Старомильська, 23 в межах міста Здолбунів, за рахунок земель, що перебувають у власності громадянки Шепельчук Людмили Миколаївни для будівництва та обслуговування житлового будинку;
2. Передати громадянці Шепельчук Людмилі Миколаївні, яка проживає в місті Здолбунів вулиця Старомильська, 23 у власність земельну ділянку (кадастровий номер 5622610100:00:009:0178) загальною площею 98 квадратних метрів (0,098) гектара для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Старомильська, 23 в межах міста Здолбунів, за рахунок земель, що перебувають у власності громадянки Шепельчук Людмили Миколаївни для будівництва та обслуговування житлового будинку;
3. З моменту отримання свідоцтв про право власності на земельну ділянку громадянкою Шепельчук Людмилою Миколаївною державний акт Серія ЯМ №147197 від 03.12.2012 року «На право власності на земельну ділянку громадянці Шепельчук Людмилі Миколаївні» для будівництва та обслуговування житлового будинку в місті Здолбунів по вулиці Старомильській, 23 вважати таким, що втратив чинність.
4. Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію.
5. Громадянці Шепельчук Людмилі Миколаївні земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням .
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та тимчасово виконуючого обов’язки заступника міського голови Якубчика О.П.

Міський голова І.О.Ольшевський