Р І Ш Е Н Н Я


Від 11 червня 2014 року


Керуючись п.5 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Внести зміни до рішення Здолбунівської міської ради від 21 грудня 2011 року №365 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату управління міської ради» виключивши з загальної чисельності апарату посаду оператора комп’ютерного набору.

2. Контроль за виконанням данного рішення покласти на завідуючу відділом з бухгалтерського обліку та контролю Лабік О.І.


Міський голова І.Ольшевський


Додаток
до рішення міської ради
від 11 червня 2014 року
№ 1124


Структура та загальна чисельність
апарату управління
міської ради та виконавчого комітету

Міський голова -1
Секретар ради -1
Заступник міського голови -1
Керуюча справами виконкому -1
Зав.відділом з бух. обліку та контролю -1
Зав.комунальним відділом з благоустрою міста -1
Зав.загальним відділом -1
Зав.юридичним відділом -1
Провідний спеціаліст по роботі з документами -1
Спеціаліст 1 категорії інженер по будівництву -1
Спеціаліст 1 категорії міський землевпорядник -2
Спеціаліст 1 категорії з питань соціального захисту населення -1
Спеціаліст 1 категорії по роботі з документами -1
Спеціаліст 1 категорії з бух. обліку -3
Секретар керівника -1
Водій -1
Прибиральниця службових приміщень -1,25
Сторож - 2

Всього: 22,25
Керуюча справами виконкому С.Вознюк