Р І Ш Е Н Н Я
Від 23 квітня 2014 року

Керуючись статтями 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 22, 34, 93, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» та розглянувши проект землеустрою розроблений товариством з обмеженою відповідальністю «Земляприватінформ» щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 (п’ять) років громадянці Літковській Ользі Сергіївні для ведення особистого селянського господарства по вулиці 8 Березня в межах міста Здолбунів, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 418 квадратних метрів (0.0418 гектара) кадастровий номер 5622610100:00:010:0339 в оренду терміном на 5 (п’ять) років громадянці Літковській Ользі Сергіївні для ведення особистого селянського господарства по вулиці 8 Березня в межах міста Здолбунів, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
2. Передати земельну ділянку загальною площею 418 квадратних метрів (0.0418 гектара) кадастровий номер 5622610100:00:010:0339 в оренду терміном на 5 (п’ять) років громадянці Літковській Ользі Сергіївні для ведення особистого селянського господарства по вулиці 8 Березня в межах міста Здолбунів, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
3. Орендну плату за використання земельної ділянки встановити в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земель міста.
4. Громадянці Літковській Ользі Сергіївні в місячний термін укласти договір на оренду земельної ділянки з міською радою та провести його державну реєстрацію.
5. Встановити, що плата за використання орендованої земельної ділянки сплачується з моменту прийняття даного рішення.
6. Громадянці Літковській Ользі Сергіївні земельну ділянку використовувати суворо за цільовим призначенням .
7. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та тимчасово виконуючого обов’язки заступника міського голови Якубчика О.П.
9. Хід виконання перевірити в жовтні 2014 року.

Міський голова І. О. Ольшевський