Р І Ш Е Н Н Я
від 19 березня 2014 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 39, 40, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою розроблений приватним підприємством «Рівне Азимут» щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, у власність громадянину Літвіну Олегу Богдановичу для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд по вулиці Мартинівка,116/2 в межах міста Здолбунів, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, (кадастровий номер 56 226 101 00:00: 015:0231) у власність загальною площею 852 квадратних метрів (0,0852 гектара ) громадянину Літвіну Олегу Богдановичу для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд по вулиця Мартинівка,116/2 в межах міста Здолбунів, за рахунок земель що перебувають у власності громадянина Літвіна Олега Богдановича для ведення особистого селянського господарства.
2. Громадянину Літвіну Олегу Богдановичу, який проживає в місті Здолбунів вулиця Дмитра Яворницького, 23 квартира 7 отримати витяг про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер 56 226 101 00:00: 015:0231) загальною площею 852 квадратних метрів (0,0852 гектара) для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд по вулиці Мартинівка,116/2 за рахунок земель, що перебувають у власності громадянина Літвіна Олега Богдановича для ведення особистого селянського господарства.
3. З моменту отримання витягу про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд по вулиці Мартинівка,116/2 громадянином Літвіном Олегом Богдановичем, витягу про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку № 4799638 від 26.02.2014 року громадянину Літвіну Олегу Богдановичу для ведення особистого селянського господарства в місті Здолбунів по вулиці Мартинівка,116/2 вважати таким, що втратив чинність.
4. Спеціалісту землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
5. Громадянину Літвіну Олегу Богдановичу земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням .
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та тимчасово виконуючого обов’язки заступника міського голови Якубчика О.П.

Міський голова І.О.Ольшевський