Р І Ш Е Н Н Я

Від 04 лютого 2014 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,116,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина Мельникова Олександра Борисовича про внесення змін до рішення Здолбунівської міської ради та, враховуючи точні дані геодезичних вимірювань, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Здолбунівської міської ради №698 від 18.12.2012 року «Про затвердження технічної документацій із землеустрою по складанню державного акту на право власності на земельну ділянку та передачу земельної ділянки у власність громадянину Мельникову Олександру Борисовичу по вулиці Львівська, 16а», а саме в частині площі земельної ділянки:
площу 0.0641 га замінити на площу 0.0695 га.

Міський голова І. О. Ольшевський