Р І Ш Е Н Н Я

Від 04 лютого 2014 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

Пункт 4 рішення міської ради від 11.11.2010 року №6 «Про встановлення надбавки, порядку преміювання та надання матеріальних допомог міському голові» вважати таким, що втратив чинність.

Міський голова І.О.Ольшевський