Р І Ш Е Н Н Я
Від 18 грудня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», статтею 2 Закону України «Про доступність до публічної інформації», з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у дошкільний навчальний заклад, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок набору дітей у дошкільні навчальні заклади міста Здолбунова (додається).
2. Ввести в дію Порядок набору дітей у дошкільні навчальні заклади міста Здолбунова з 1 січня 2014 року.
3. Встановити, що Порядок набору дітей у дошкільні навчальні заклади міста поширюється на заявників, які бажають зарахувати дітей у дошкільні навчальні заклади.
4. Забезпечити інформування жителів міста Здолбунова про зміни порядку комплектування дошкільних навчальних закладів.
5. Забезпечити функціонування електронної реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади з використанням мережі Інтернет на порталі ІСУО (Інформаційна система управління освітою) https://reg.isuo.org/.
6. Забезпечити висвітлення порядку комплектування дошкільних навчальних закладів в засобах масової інформації.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Капітулу В.В., а організацію його виконання на керівників дошкільних навчальних закладів міста Пасько Л.М., Назаренко Т.Л., Кадлубіцьку Ж.В., Давидюк О.Ф., Климюк Г.П.

Міський голова І.Ольшевський