Р І Ш Е Н Н Я
Від 18 грудня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 118, 121, 158, 159 Земельного кодексу України та взявши до уваги інформацію спеціаліста-землевпорядника Лиса Ярослава Юрійовича про затвердження акту від 21.10.2013 року про додаток до акту про перенесення в натуру меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), що передається у власність громадянам Горщарук Людмилі Григорівні, Горщаруку Олександру Олександровичу, Горщарук Вікторії Олександрівні та Горщарук Надії Олександрівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Нова, 86 кварира 2 що межує із земельною ділянкою громадянки Якубчик Анни Андріївни, які безпідставно відмовляються погодити межу при виготовленні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробленою приватним підприємством «Рівне Азимут», та враховуючи те, що у сусіднього землекористувача Якубчик Анни Андріївни вже є державний акт на земельну ділянку згідно якого спільна межа співпадає із складеним планом земельної ділянки власників, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити акт від 21.10.2013 про додаток до акту про перенесення в натуру меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), що передається у власність громадянам Горщарук Людмилі Григорівні, Горщаруку Олександру Олександровичу, Горщарук Вікторії Олександрівні та Горщарук Надії Олександрівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Нова, 86 квартира 2 по суміжності із земельною ділянкою громадянки Якубчик Анни Андріївни.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О.Ольшевський