Р І Ш Е Н Н Я
Від 18 грудня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 121, 122 Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Дулуб Тамари Петрівни про продовження терміну дії рішення № 695 від 18.12.2012 «Про надання дозволу громадянам на розроблення технічної документації із землеустрою по складанню державного акту на земельні ділянки на території міста Здолбунів» в частині надання дозволу громадянці Дулуб Тамарі Петрівні, по вулиці Івана Гончара, 116 квартира 1 в межах міста Здолбунів» , міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Продовжити термін дії рішення № 695 від 18.12.2012 «Про надання дозволу громадянам на розроблення технічної документації із землеустрою по складанню державного акту на земельні ділянки на території міста Здолбунів» в частині надання дозволу громадянці Дулуб Тамарі Петрівні, по вулиці Івана Гончара, 116 квартира 1 в межах міста Здолбунів» до 01 січня 2015 року.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та заступника міського голови Палія О.О.
3. Хід виконання перевірити в грудні 2014 року.

Міський голова І.О. Ольшевський