Р І Ш Е Н Н Я

Від 18 грудня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Земельного кодексу України, враховуючи класифікацію видів цільового призначення земель затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 548 від 23 липня 2010 року, а також розглянувши лист Приватного підприємства «Рівнеелітзем» щодо внесення змін в рішення міської ради, а саме зміни цільового призначення земель згідно класифікації видів цільового призначення земель, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в рішення міської ради № 861 від 05.06.2013 «Про надання дозволу Відділу культури і туризму Здолбунівської районної державної адміністрації на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для обслуговування музею імені Приходька в межах міста Здолбунів», а саме внести зміни в цільове призначення земельної ділянки згідно класифікатора:
- цільове призначення «для обслуговування музею» замінити «для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування (для обслуговування музею імені Приходька)».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О. Ольшевський