Р І Ш Е Н Н Я
Від 18 грудня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12, Земельного кодексу України, враховуючи класифікацію видів цільового призначення земель затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 548 від 23 липня 2010 року, а також розглянувши заяву громадянки Шемчук Наталії Василівни щодо внесення змін в рішення міської ради, а саме зміни цільового призначення земель згідно класифікації видів цільового призначення земель та термін передачі земельної ділянки в оренди, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни в рішення міської ради № 737 від 18.12.2012 «Про включення до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що будуть передаватися в оренду шляхом проведення земельних торгів (аукціон)», земельну ділянку № 1, загальною площею 0.0030 гектара, по вулиці Базарній (район автостанції), а саме внести зміни в цільове призначення земельної ділянки згідно класифікатора та термін передачі земельної ділянки в оренди:
- цільове призначення «для встановлення об’єкту комерційного призначення» замінити «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для встановлення об’єкту комерційного призначення)».
- термін передачі земельної ділянки в оренду на «5 (п’ять) років» замінити на «3 (три) роки».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О. Ольшевський