Р І Ш Е Н Н Я
Від 18 грудня 2013 року


Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 39, 40, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою розроблений Приватним підприємством « Рівнеелітзем» щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Намчук Олені Миколаївні цільове призначення якої змінюється для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Міцкевича, 8 в межах міста Здолбунів, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(кадастровий номер 56 226 101 00:00: 009:0191) Намчук Олені Миколаївні у власність загальною площею 339 квадратних метрів (0,0339 гектара ) цільове призначення якої змінюється для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиця Міцкевича, 8 в межах міста Здолбунів, за рахунок земель, що перебувають у власності громадянки Намчук Олени Миколаївни для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд.
2. Передати громадянці Намчук Олені Миколаївні, яка проживає в місті Здолбунів вулиця 2 Лютого,6 квартира 74 у власність земельну ділянку (кадастровий номер 56 226 101 00:00: 009:0191) загальною площею 339 квадратних метрів (0,0339 гектара) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Міцкевича, 8 за рахунок земель, що перебувають у власності громадянки Намчук Олени Миколаївни для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд.
3. З моменту отримання Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності громадянкою Намчук Оленою Миколаївною для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕАН № 071879 на земельну ділянку громадянці Намчук Олені Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд в місті Здолбунів по вулиці Міцкевича, 8 вважати таким, що втратив чинність.
4. Спеціалісту землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
5. Громадянці Намчук Олені Миколаївні земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням .
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О.Ольшевський