Р І Ш Е Н Н Я
Від 18 грудня 2013 року

 
Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12,93,124,125,126, Земельного кодексу України , Законом України «Про оренду землі» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років громадянці Климчук Оксані Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Полярна,9 розроблений приватним підприємством « Рівне Азимут», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 5622610100:00:008:0248) загальною площею 131 квадратний метр (0.0131) гектара в оренду терміном на 5 (п’ять) років громадянці Климчук Оксані Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Полярна, 9 в межах міста Здолбунова за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади .
2. Передати земельну ділянку (кадастровий номер 5622610100:00:008:0248) загальною площею 131 квадратний метр (0.0131) гектара в оренду терміном на 5 ( п’ять ) років громадянці Климчук Оксані Петрівні, яка проживає в селі Здовбиця по вулиці Зарічна, 27 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Полярна,9 в межах міста Здолбунів за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади
3. Орендну плату за використання земельної ділянки встановити в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земель міста.
4. Громадянці Климчук Оксані Петрівні в місячний термін укласти договір на оренду земельної ділянки з міською радою та провести його державну реєстрацію.
5. Встановити, що плата за використання орендованої земельної ділянки сплачується з моменту прийняття даного рішення.
6. Громадянці Климчук Оксані Петрівні земельну ділянку використовувати суворо за цільовим призначенням .
7. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
8. Хід виконання перевірити в червні 2014 року.

Міський голова І. О. Ольшевський