Р І Ш Е Н Н Я

Від 09 жовтня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 93, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду терміном на 5 років Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельник 2» для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вулиці Л. Українки в межах міста Здолбунова розроблений приватним підприємством « Рівнеелітзем», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо передачі земельної ділянки (кадастровий номер 5622610100:00:006:0312) загальною площею 2500 квадратних метрів (0.25 гектара) в оренду терміном на 5 (п’ять) років Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельник 2» для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вулиці Л. Українки в межах міста Здолбунова за рахунок земель, що перебувають в оренді Дочірнього підприємства торгового дому «Будівельник» АВКТ ВТ «Здолбунівський завод залізобетонних конструкцій» .
2. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю « Будівельник 2» земельну ділянку (кадастровий номер 5622610100:00:006:0312) загальною площею 2500 квадратних метрів (0.25 гектара) в оренду терміном на 5(п’ять) для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вулиці Л. Українки в межах міста Здолбунова за рахунок земель, що перебувають в оренді Дочірнього підприємства торгового дому «Будівельник» АВКТ ВТ « Здолбунівський завод залізобетонних конструкцій».
3. Орендну плату за використання земельної ділянки встановити в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земель міста.
4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельник 2» в місячний термін укласти договір на оренду земельної ділянки з міською радою та провести його державну реєстрацію.
5. Встановити, що плата за використання орендованої земельної ділянки сплачується з моменту прийняття даного рішення.
6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельник 2» земельну ділянку використовувати суворо за цільовим призначенням .
7. Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію.
8. Хід виконання перевірити в січні 2014 року.

Міський голова І. О. Ольшевський