Р І Ш Е Н Н Я

Від 09 жовтня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 93, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років громадянці Жалко Наталії Віталіївні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину) по вулиці Щепкіна, 19 в межах міста Здолбунова розроблений Товариством з обмеженою відповідальністю «Земляприватінформ», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 5622610100:00:016:0228) загальною площею 428 квадратних метрів (0.0428 гектара) в оренду терміном на 5 (п’ять) років громадянці Жалко Наталії Віталіївні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину) по вулиці Щепкіна, 19 в межах міста Здолбунова за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади .
2.Передати земельну ділянку (кадастровий номер 5622610100:00:016:0228) загальною площею 428 квадратних метрів (0.0428 гектара) в оренду терміном на 5 (п’ять) років громадянці Жалко Наталії Віталіївні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину) по вулиці Щепкіна, 19 в межах міста Здолбунів за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади
3. Орендну плату за використання земельної ділянки встановити в розмірі 7 % від нормативної грошової оцінки земель міста.
4. Громадянці Жалко Наталії Віталіївні в місячний термін укласти договір на оренду земельної ділянки з міською радою та провести його державну реєстрацію.
5. Встановити, що плата за використання орендованої земельної ділянки сплачується з моменту прийняття даного рішення.
6. Громадянці Жалко Наталії Віталіївні земельну ділянку використовувати суворо за цільовим призначенням .
7. Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію.
8. Хід виконання перевірити в січні 2014 року.

Міський голова І. О. Ольшевський