Р І Ш Е Н Н Я

Від 09 жовтня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 118, 121, 158 Земельного кодексу України та взявши до уваги інформацію спеціаліста-землевпорядника Лиса Я.Ю. про затвердження акту від 17.09.2013 року про встановлення, погодження та закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у громадянці Свиридюк Ірині Вікторівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Д. Яворницького,10, що межує із земельними ділянками громадян Миронюк Наталії Пилипівни та Мельник Раїси Андріївни, які безпідставно відмовляються погодити межу при виготовленні проекту із землеустрою щодо земельної ділянки у власність розробленою Здолбунівським районним виробничим відділом Рівненської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити акт від 17.09.2013 про встановлення, погодження та закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність громадянці Свиридюк Ірині Вікторівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Д. Яворницького,10, по суміжності із земельними ділянками громадян Миронюк Наталії Пилипівни та Мельник Раїси Андріївни.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та заступника міського голови Палія О.О.


Міський голова І.О.Ольшевський