Р І Ш Е Н Н Я

від 14 серпня 2013 року

Керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 27 грудня 2012 року № 749 “Про міський бюджет на 2013 рік», від 20 березня 2013 року № 772, від 5 червня 2013 року № 826 «Про розподіл вільних залишків коштів та внесення змін до міського бюджету на 2013 рік», а саме:
1. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 150 056 грн. (додаток 1), в тому числі за рахунок:
коштів від продажу землі у сумі 150 056 грн.
Установити доходи спеціального фонду міського бюджету у сумі 7 642 885 грн.
2. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 150 056 грн. (додатки 2, 3, 4).
Установити видатки спеціального фонду міського бюджету у сумі 10 101 392 грн., в тому числі за рахунок спрямування залишків у сумі 2 458 507 грн.
Установити видатки бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету у сумі 4 013 175 грн., в тому числі за рахунок спрямування залишків у сумі 1 180 596 грн.
3. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 4).
4. Затвердити зміни до переліку місцевих та регіональних галузевих програм, затверджених у міському бюджеті на 2013 рік (додаток 5).
5. Розглянувши звернення розпорядників коштів здійснити перерозподіл коштів за тимчасовою класифікацією видатків та економічною класифікацією видатків.
6. Додатки № 1-5 до цього рішення є невід’ємною частиною.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова А.Й.Броніч).

Міський голова І.О.Ольшевський