Р І Ш Е Н Н Я
Від 05 червня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування будинку культури по вулиці Грушевського, 7 , міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що продається Публічному акціонерному товариству « Волинь-Цемент»для обслуговування будинку культури по вулиці Грушевського, 7, за рахунок орендованих земель ВАТ « Волинь-Цемент».
3. Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 138 843 грн. (сто тридцять вісім тисяч вісімсот сорок три гривні) на підставі експертної грошової оцінки (дата оцінки 20.04.2013 року).
4. Продати земельну ділянку площею 0,3312 гектара /3312 квадратних метрів/ за суму 138843 грн. (сто тридцять вісім тисяч вісімсот сорок три гривні) на підставі експертної грошової оцінки Публічному акціонерному товариству « Волинь-Цемент» для обслуговування будинку культури по вулиці Грушевського, 7, за рахунок орендованих земель ВАТ « Волинь-Цемент».
5. Доручити міському голові в десятиденний термін укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.
6. Публічному акціонерному товариству « Волинь-Цемент» виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
7. Публічному акціонерному товариству « Волинь-Цемент» сплатити 100 % вартості земельної ділянки протягом 3 ( трьох) днів після підписання договору купівлі-продажу.
8. Встановити відповідно до законодавства заборону на продаж або інше відчуження Публічним акціонерним товариством « Волинь-Цемент» земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу .
9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, та податкової політики (голова Броніч А.Й.), та заступника міського голови Палія О.О.
10. Хід виконання перевірити в жовтні 2013 року.

Міський голова І.О.Ольшевський