Р І Ш Е Н Н Я

від 5 червня 2013 року

Керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 27 грудня 2012 року № 749 “Про міський бюджет на 2013 рік», від 20 березня 2013 року № 772 «Про розподіл вільних залишків коштів та внесення змін до міського бюджету на 2013 рік», а саме:
1. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 60 200 грн. (додатки 2, 3), в тому числі за рахунок:
спрямування вільного залишку коштів загального фонду у сумі 60 200 грн.
Установити видатки загального фонду міського бюджету у сумі 16 318 770 грн.
2. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 161 123 грн. (додаток 1), в тому числі за рахунок:
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 1 190 грн.;
коштів від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності у сумі 5 930 грн.;
коштів від продажу землі у сумі 155 193 грн.
Установити доходи спеціального фонду міського бюджету у сумі 7 492 829 грн.
3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 163 241 грн. (додатки 2, 3, 5), в тому числі за рахунок спрямування залишку коштів спеціального фонду у сумі 2 118 грн.
Установити видатки спеціального фонду міського бюджету у сумі 9 951 336 грн., в тому числі за рахунок спрямування залишків у сумі 2 458 507 грн.
Установити видатки бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету у сумі 3 863 119 грн., в тому числі за рахунок спрямування залишків у сумі 1 180 596 грн.
4. Установити:
дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 60 200 грн., джерелом надходження якого визначити вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету (додаток 4);
дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 458 507 грн., джерелом надходження якого визначити залишки коштів спеціального фонду міського бюджету (додаток 4).
5. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).
6. Затвердити зміни до переліку місцевих та регіональних галузевих програм, затверджених у міському бюджеті на 2013 рік (додаток 6).
7. Розглянувши звернення розпорядників коштів здійснити перерозподіл коштів за тимчасовою класифікацією видатків та економічною класифікацією видатків.
8. Додатки № 1-6 до цього рішення є невід’ємною частиною.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова А.Й.Броніч).

Міський голова І.О.Ольшевський