Р І Ш Е Н Н Я
Від 20 березня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” статтями 12,127,128 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» розглянувши клопотання Товариству з обмеженою відповідальністю «Форвард» про внесення змін в рішення міської ради № 739 від 18.12.2012 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу та погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення та продаж вказаної земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «Форвард», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни в пункт 7 рішення міської ради № 739 від 18.12.2012 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу та погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення та продаж вказаної земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «Форвард» а саме:
- Товариству з обмеженою відповідальністю «Форвард» сплатити 50 % вартості земельної ділянки протягом 3 ( трьох ) днів після підписання договору купівлі-продажу, а решту 50 % вартості земельної ділянки сплатити пропорційно рівними частками протягом 18 місяців після підписання договору купівлі продажу.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О. Ольшевський