Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 березня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», додатком 5 рішення міської ради від 27.12.2012 № 750 (Програма соціального захисту малозахищених верств та інших категорій населення міста Здолбунова, що потребують матеріальної допомоги на 2013 рік), розглянувши заяву Короля Ю.Г. про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування доньки Король А.Ю., заяву Яремчук О.П. про надання одноразової матеріальної допомоги з приводу онкозахворювання, зважаючи на їх матеріальне становище, інші представлені документи, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу:
- Королю Юхиму Григоровичу, який проживає по вулиці Старомильській, 25а, квартира 8 міста Здолбунова в сумі 1000 /одна тисяча/ гривень;
- Яремчук Олені Павлівні, яка проживає по вулиці В.Стуса, 37 міста Здолбунова в сумі 1000 /одна тисяча/ гривень.
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та контролю Лабік О.І. виплатити вищезгадані кошти.

Міський голова І.О.Ольшевський