Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 березня 2013 року


Керуючись статтями 16, 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 28, 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», розглянувши лист Здолбунівської райдержадміністрації щодо функціонування районного архіву, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Делегувати Здолбунівській районній раді повноваження щодо
здійснення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних та фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду.
2. Виконавчому комітету надати пропозиції про внесення змін до
бюджету, щодо надання субвенцій на проведення видатків, що не враховані при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Здолбунівському районному бюджету.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики /Броніч А.Й./, а організацію його виконання на заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О.Ольшевський