Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2012 року

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва каналізації по вулицях Коперника - Паркова -
Василя Стуса - 2 Лютого – Миру - Західна - Квітнева в місті Здолбунів розроблений приватним підприємством «Рівнеазимут», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування площею 0,2273 гектара /2273 квадратних метрів/ для будівництва каналізації по вулицях Коперника - Паркова - Василя Стуса - 2 Лютого – Миру - Західна - Квітнева в м. Здолбунів за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Здолбунівської міської ради.
2. Передати в постійне користування Здолбунівській міській раді земельну ділянку площею 2273 квадратний метрів (0,2273 гектара) для будівництва каналізації по вулицях Коперника - Паркова - Василя Стуса - 2 Лютого – Миру - Західна - Квітнева в місті Здолбунів, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Здолбунівської міської ради.
3. Здолбунівській міській раді:
3.1. Отримати державний акт на право постійного користування на земельну ділянку в порядку, передбаченому чинним законодавством.
3.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
3.3. Забезпечити зберігання межових знаків, якими відведено земельну ділянку в натурі.
4.Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.
6. Хід виконання перевірити в лютому 2013 року.

Міський голова І.О.Ольшевський