Р І Ш Е Н Н Я


Від 18 грудня 2012 року

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтею 12 Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Сиротинської Людмили Дмитрівни про скасування частини рішення міської ради № 415 від 22.12.2010 „Про передачу земельних ділянок у приватну власність» в частині передачі земельної ділянки у власність громадянці Сиротинській Людмилі Дмитрівні, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Скасувати частину рішення міської ради № 415 від 22.12.2010 „Про передачу земельних ділянок у приватну власність» в частині передачі земельної ділянки у власність громадянці Сиротинській Людмилі Дмитрівні, а саме:
- в частині передачі земельної ділянки площею 0.05 гектара для ведення особистого підсобного господарства, в зв’язку з будівництвом на даній земельній ділянці нового житлового будинку з іншою юридичною адресою вулиця Пирогова, 29.
2. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.

Міський голова І.О. Ольшевський.