Р І Ш Е Н Н Я


Від 18 грудня 2012 року


Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” статтею 12 Земельного кодексу України, розглянувши звернення громадянина Панащука Юрія Миколайовичу по питанню приватизації земельної ділянки, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. В зв’язку з допущенням помилки в площі земельної ділянки, внести зміни в додаток № 1 рішення міської ради № 384 від 21 грудня 2011 року «Про затвердження проектів відведення та технічних документацій із землеустрою по
складанню державних актів на право власності на земельні ділянки та передачу земельних ділянок у власність» в частині площі земельної ділянки громадянам Панащуку Юрію Миколайовичу та Цицюрі Іванні Володимирівні, порядковий номер 18, а саме:
- в колонці «Загальна площа земельної ділянки» та колонці «для ОБЖ» площу ( 0.0183 га. ) замінити на площу ( 0.0300га. ).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О. Ольшевський