Р І Ш Е Н Н Я

Від 18 грудня 2012 року

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтею 12, глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, статтею 293 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», розглянувши рішення міської ради №587 від 06.06.2012 «Про розгляд проекту рішення «Про доповнення до переліку ставок єдиного податку для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності та встановлення їх розміру» щодо встановлення розміру ставок для виду діяльності: допоміжне обслуговування надземного транспорту, враховуючи рішення міської ради від 21.12.2011 №364, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Доповнити перелік ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, встановлений Здолбунівською міською радою, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності таким видом діяльності :
52.21 допоміжне обслуговування наземного транспорту та затвердити розмір ставки в 20 процентів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова (голова Броніч Й. ), а організацію його виконання на завідуючу загальним відділом Євтушок Л.Т.

Міський голова І.О.Ольшевський