Р І Ш Е Н Н Я

Від 18 грудня 2012 року


Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення міською радою повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити план підготовки регуляторних актів на 2013 рік (додається).
2.На виконання статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» опублікувати план підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік в друкованих засобах масової інформації.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (голова Максимчук В.В.), а організацію його виконання – на заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О.Ольшевський