Р І Ш Е Н Н Я
Від 10 жовтня 2012 року 


Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «Волинь – Шифер», що була надана для будівництва та обслуговування адміністративного корпусу по вул. Шевченка, 1, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що продається Товариству з обмеженою відповідальністю «Волинь – Шифер» для будівництва та обслуговування адміністративного корпусу по вул. Шевченка, 1.
2. Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 35893 ( тридцять п’ять тисяч вісімсот дев’яносто три ) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від 30.09.2012).
3. Продати земельну ділянку площею 950 квадратних метрів (0,095 га) за суму 35893 ( тридцять п’ять тисяч вісімсот дев’яносто три ) гривень, Товариству з обмеженою відповідальністю «Волинь – Шифер» для будівництва та обслуговування адміністративного корпусу по вул. Шевченка, 1.
4. Доручити міському голові в десятиденний термін укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Волинь – Шифер» виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Волинь – Шифер» сплатити 100 % вартості земельної ділянки на протязі 3 ( трьох) днів після підписання договору купівлі-продажу.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, та податкової політики (голова Броніч А.Й.), та заступника міського голови Палія О.О.
8. Хід виконання перевірити в листопаді 2012 року.

Міський голова І.О.Ольшевський