Р І Ш Е Н Н Я
Від 10 жовтня 2012 року 

 

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 141, 142, Земельного кодексу України, ст.. 31 Закону України « Про оренду землі» та розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю « Спектр TV» про припинення права тимчасового користування на умовах оренди частиною земельної ділянки, що була надана для обслуговування адміністративно-побутового комплексу по вул. Шевченка, 6 в зв’язку з втратою виробничої необхідності, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити Товариству з обмеженою відповідальністю « Спектр TV» права тимчасового користування на умовах оренди частини земельної ділянки загальною площею 0,06 га., що була надана для обслуговування адміністративно-побутового комплексу по вул. Шевченка, 6 в зв’язку з втратою виробничої необхідності та вилучити її до земель запасу м. Здолбунів.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю « Спектр TV»виготовити технічну документацію із землеустрою, щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки та затвердити згідно чинного законодавства .

3. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.Міський голова І. О. Ольшевський