Р І Ш Е Н Н Я

від 10 жовтня 2012 року 

 

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з зверненням публічного акціонерного товариства «Рівнегаз» щодо необхідності проведення аудиту фінансової звітності за 2011 рік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), необхідністю проведення переоцінки комунального майна, зокрема газопроводів та споруд на них, які знаходяться на території Здолбунівської міської ради та передані на баланс публічного акціонерного товариства «Рівнегаз», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Доручити публічному акціонерному товариству «Рівнегаз» проведення переоцінки комунального майна Здолбунівської міської ради (майна територіальної громади), зокрема газопроводів та споруд на них, що передані на баланс товариства в період до 31.12.2011 для цілей подання бухгалтерської звітності, підготовленої згідно з МСФЗ.
2. Уповноважити публічне акціонерне товариство «Рівнегаз» на обрання незалежного оцінювача для проведення такої переоцінки майна.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (голова постійної комісії Максимчук В.В.), а організацію виконання на заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О.Ольшевський