Р І Ш Е Н Н Я
Від 15 серпня 2012 року № 593

 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо
передачі в оренду земельної ділянки строком на 5
(п’ять) років Публічному акціонерному товариству
«АЕС Рівнеобленерго» для розміщення та експлуатації
об’єктів транспортування та розподілу електроенергії
розвантажувальної ТП 10-0,4 кВ від ТП 39 по вулиці
Коперника на території міста Здолбунів

 

Керуючись статтями 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», розглянувши проект землеустрою розроблений дочірнім підприємством «Рівненський науково дослідний та проектний інститут землеустрою» щодо відведення земельної ділянки строком на 5 (п’ять) років Публічному акціонерному товариству «АЕС Рівнеобленерго» для розміщення та експлуатації об’єктів транспортування та розподілу електроенергії розвантажувальної ТП 10-0,4 кВ від ТП 39 по вулиці Коперника на території міста Здолбунів, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки (кадастровий номер 56 226 10100:010:0261) площею 23 квадратних метрів (0.0023 гектара) строком на 5 ( п’ять) років Публічному акціонерному товариству «АЕС Рівнеобленерго» для розміщення та експлуатації об’єктів транспортування та розподілу електроенергії розвантажувальної ТП 10-0,4 кВ від ТП 39 по вулиці Коперника на території міста Здолбунів, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови (землі , які використовуються для технічної інфраструктури для виробництва та розподілу електроенергії).
2.Передати земельну ділянку (кадастровий номер 56 226 10100:010:0261) загальною площею земельної ділянки 23 квадратних метрів (0.0023 гектара) строком на 5 (п’ять) років Публічному акціонерному товариству «АЕС Рівнеобленерго» для розміщення та експлуатації об’єктів транспортування та розподілу електроенергії розвантажувальної ТП 10-0,4 кВ від ТП 39 по вулиці Коперника на території міста Здолбунів, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови (забудовані землі, у тому числі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі , у тому числі вулиць, набережних, площ).
3. Орендну плату за використання земельної ділянки встановити в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земель міста.
4. Публічному акціонерному товариству «АЕС Рівнеобленерго» у місячний термін укласти договір на оренду земельної ділянки з міською радою та провести його державну реєстрацію.
5. Встановити, що плата за використання орендованої земельної ділянки сплачується з моменту прийняття даного рішення.
6. Публічному акціонерному товариству «АЕС Рівнеобленерго» земельну ділянку використовувати суворо за цільовим призначенням .
7. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.
9. Хід виконання перевірити в листопаді 2012 року.

Міський голова І. О. Ольшевський