Р І Ш Е Н Н Я
Від 15 серпня 2012 року № 592

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність шляхом
викупу та погодження звіту про експертну грошову
оцінку земельної ділянки несільськогосподарського
призначення та продаж вказаної земельної ділянки
суб’єкту підприємницької діяльності Сацу Володимиру Йосиповичу

 

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою, розроблений товариством з обмеженою відповідальністю «Земляприватінформ» щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу суб’єкту підприємницької діяльності Сацу Володимиру Йосиповичу та звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування торгово -офісного приміщення по вулиці Віли1, 1, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною площею 0.04 гектара у власність шляхом викупу суб’єкту підприємницької діяльності Сацу Володимиру Йосиповичу для обслуговування торгово - офісного приміщення по вулиці Віли1, 1 в місті Здолбунів за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що продається суб’єкту підприємницької діяльності Сацу Володимиру Йосиповичу для обслуговування торгово - офісного приміщення по вулиці Віли1, 1, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
3. Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 20948 (двадцять тисяч дев’ятсот сорок вісім) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від 20.05.2012).
4. Продати земельну ділянку площею 400 квадратних метрів (0,04 га) за суму 20948 (двадцять тисяч дев’ятсот сорок вісім ) гривень, суб’єкту підприємницької діяльності Сацу Володимиру Йосиповичу для обслуговування торгово - офісного приміщення по вулиці Віли1, 1 в місті Здолбунів за рахунок земель запасу Здолбунівської міської ради .

5. Доручити міському голові в десятиденний термін укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.
6. Суб’єкту підприємницької діяльності Сацу Володимиру Йосиповичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
7. Суб’єкту підприємницької діяльності Сацу Володимиру Йосиповичу сплатити 100 % вартості земельної ділянки на протязі 3 (трьох) днів після підписання договору купівлі-продажу.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, та податкової політики (голова Броніч А.Й.), та заступника міського голови Палія О.О.
9. Хід виконання перевірити в листопаді 2012 року.

Міський голова І.О.Ольшевський