Р І Ш Е Н Н Я
Від 15 серпня 2012 року 

 

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки суб’єкту підприємницької діяльності Подлящуку Дмитру Михайловичу, що була надана для обслуговування магазину по вулиці 8 Березня, 11, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що продається суб’єкту підприємницької діяльності Подлящуку Дмитру Михайловичу для обслуговування магазину по вулиці 8 Березня, 11.
2. Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 7981 (сім тисяч дев’ятсот вісімдесят одна) гривня на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від 30.04.2012).
3. Продати земельну ділянку площею 100 квадратних метрів (0,01 га) за суму 7981 (сім тисяч дев’ятсот вісімдесят одна) гривня, суб’єкту підприємницької діяльності Подлящуку Дмитру Михайловичу (ідентифікаційний код 1938713874) для обслуговування магазину по вулиці 8 Березня, 11.
4. Доручити міському голові в десятиденний термін укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Суб’єкту підприємницької діяльності Подлящуку Дмитру Михайловичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
6. Суб’єкту підприємницької діяльності Подлящуку Дмитру Михаловичу сплатити 100 % вартості земельної ділянки на протязі 3 ( трьох) днів після підписання договору купівлі-продажу.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова Броніч А.Й.), та заступника міського голови Палія О.О.
8. Хід виконання перевірити в жовтні 2012 року.

Міський голова І.О.Ольшевський