Р І Ш Е Н Н Я
Від 06 червня 2012 року № 549

 

Про припинення права тимчасового користування на
умовах оренди земельною ділянкою дочірньому
підприємству «Оптіма- 770- Р» товариства з обмеженою
відповідальністю „ Севен Севенті Петролеум”,
що була надана для будівництва та обслуговування
АЗС по вулиці Базарній

 

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12, пунктом а статті 141 Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України «Про оренду землі», розглянувши клопотання дочірнього підприємства «Оптіма-770-Р» Товариству з обмеженою відповідальністю „Севен Севенті Петролеум” про припинення права тимчасового користування на умовах оренди частини земельної ділянки, що була надана для будівництва та обслуговування АЗС по вулиці Базарній в зв’язку з добровільною відмовою, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити право користування дочірньому підприємству „Оптіма 770-Р” ТзОВ „Севен Севенті Петролеум” на частину земельної ділянки загальною площею 0,003га (30 м. кв.) по вулиці Базарній, 3 в межах міста Здолбунів в зв’язку з добровільною відмовою та вилучити її до земель запасу міста Здолбунів.
2. Припинити дію договору оренди земельної ділянки за № 14 від 02.04.2002, що був укладений з дочірнім підприємством „Оптіма 770-Р” товариства з обмеженою відповідальністю „Севен Севенті Петролеум”.
3. Дочірньому підприємству „Оптіма 770-Р” товариства з обмеженою відповідальністю „Севен Севенті Петролеум” укласти додаткову угоду припинення права користування земельною ділянкою, що була надана для будівництва та обслуговування АЗС по вулиці Базарній.
4. Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І. Ольшевський