Р І Ш Е Н Н Я

Від 06 червня 2012 року 

 

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтями 12,127,128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки суб’єкта підприємницької діяльності Трофімчука Ігоря Івановича, що була надана для обслуговування торгового павільйону по вул. Шкільна, 23-в, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що продається суб’єкту підприємницької діяльності Трофімчуку Ігорю Івановичу для обслуговування торгового павільйону по вул. Шкільна, 23-в.
2. Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 5906 (п’ять тисяч дев’ятсот шість) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від 26.03.2012).
3. Продати земельну ділянку площею 76 квадратних метрів( 0,0076 га) за суму 5906 (п’ять тисяч дев’ятсот шість) гривень, суб’єкту підприємницької діяльності Трофімчуку Ігорю Івановичу для обслуговування торгового павільйону по вул. Шкільна, 23-в.
4. Доручити міському голові в десятиденний термін укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Суб’єкту підприємницької діяльності Трофімчуку Ігорю Івановичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
6. Суб’єкту підприємницької діяльності Трофімчуку Ігорю Івановичу сплатити 100 % вартості земельної ділянки на протязі 3 (трьох) днів після підписання договору купівлі-продажу.


7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, та податкової політики (голова Броніч А.Й.), та заступника міського голови Палія О.О.
8. Хід виконання перевірити в жовтні 2012 року.

Міський голова І.Ольшевський