Р І Ш Е Н Н Я

Від 14 березня 2012 року 

 

Розглянувши заяву Горошко Н.В. про надання одноразової матеріальної допомоги з приводу завданої шкоди в результаті пожежі в квартирі, зважаючи на матеріальне становище, інші представлені документи, керуючись Програмою соціального захисту малозахищених верств населення на 2012 рік, статтями 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати одноразову матеріальну допомогу:
- Горошко Наталії Василівні, яка проживає по вулиці 2 Лютого, 1, квартира 70 в сумі 3000 / три тисячі / гривень.
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та контролю Лабік О.І. виплатити вищезгадані кошти.

Міський голова І.О.Ольшевський